tec lijmpistolen

tec TM lijmpistolen zijn ontworpen om ons brede assortiment van tecbond® hot- en lowmelt lijmen op eenvoudige, snelle en betrouwbare wijze aan te brengen. 
Het zijn goedkope kapitaalgoederen, draagbaar en ontworpen om volledig betrouwbaar te zijn in zware industriële omgevingen. 
tecTM lijmpistolen kunnen hotmelt lijmen toepassen in rups-, punt- en zelfs spuitpatronen, afhankelijk van het geselecteerde model. 
Het vermogen van het gereedschap bepaalt normaal de smeltsnelheid. De keuze van een lijmpistool moet gebaseerd zijn op de hoeveelheid lijm die per assemblage vereist is, evenals het aantal producten dat per uur moet worden geproduceerd.
Over het algemeen zijn de grotere tec lijmpistolen krachtiger en zijn ze in staat grotere hoeveelheden hot- en lowmelt lijm op de juiste temperatuur te leveren voor een optimale hechting.

Lijmpistool keuze kaart 
Lijmpistool heater technologie uitleg